01 Doelstelling:

De Stichting stelt zich ten doel het financieel of anderszins ondersteunen van de stichting:Stichting De Enk Lemelerveld, statutair gevestigd te Lemelerveld (Gemeente Dalfsen) (kantooradres: Vilstersestraat 5, 8152 AA Lemelerveld), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71847960, welke dagbesteding / werk aanbieden aan mensen die (vooralsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de regulaire arbeidsmarkt, zoals mensen met een verstandelijk beperking, een lichamelijke en/of psychische beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of een re-integratieverplichting, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle overige daartoe geëigende wettige middelen. De stichting wenst te worden erkend als een algemeen nut beogende instelling.

02 Het beleidsplan:

De Stichting stelt zich ten doel het financieel of anderszins ondersteunen van de stichting: Stichting De Enk Lemelerveld.
De geldmiddelen van de Stichting kunnen bestaan uit:

ü  Subsidies.

ü  Schenkingen, erfstellingen, legaten, en lastbevoordelingen.

ü  Revenuen van vermogen.

ü  Overige bedragen en inkomsten.


Enkele voorbeelden van hulp aan Stichting De Enk Lemelerveld zijn:

ü  Deelname van deelnemers aan een specifiek voetbaltoernooi voor deze doelgroep.

ü  Dagje uit naar b.v. een dierenpark.

ü  Hulp bij organisatie van een Open Huis.

ü  Materiaal voor hun ateliers.

ü  Aanleg bloemweide in Lemelerveld.

ü  Nieuwe muziekinstallatie.

ü  Aanschaf nieuwe meubels.

ü  Jaarafsluiting met alle deelnemers en medewerkers.


03 Bestuurssamenstelling:

Voorzitter                    Dhr. H. Brouwer te Lemelerveld.

Secretaris                     Dhr. H.M.J. Holtmaat te Luttenberg.

Penningmeester         Dhr. H.M.J. Holtmaat te Luttenberg.

Bestuurslid                   Mevr. H.W.M. Reimink - Kogelman te Lemelerveld.

Bestuurslid                   Mevr. G.W. Aanstoot – Ter Brake te Holten.

Bestuurslid                   Dhr. J.C.M.Boksebeld te Haarle.

 

04 Beloningsbeleid:

Bestuursleden genieten géén beloning – in welke vorm ook – van de Stichting voor hun werkzaamheden.

 05 Fiscaalnummer:

RSIN: 857493619


Lemelerveld, mei 2019.

        

Foto 1 van links naar rechts: 

Mevr. Riek Reimink, Dhr. Henk Holtmaat, Dhr. Henk Brouwer, Dhr. Jos Boksebeld, Mevr. Gerda Aanstoot